Kundsupport

Med AirKey onlinehantering har du ett sofistikerat och testat system till ditt förfogande. Vi är ledsna att ett fel har inträffat. Vi hjälper dig omedelbart. Välj mellan följande supportfall. För ytterligare supportförfrågningar, kontakta din EVVA-partner.

Var hittar jag mitt kundnummer?

Du hittar kundnumret i registreringsmejlet, eller under "Låssystem / Kundinformation" när du har loggat in i AirKey onlineadministration. Exempel: airkey_123456ABCD